FDA & CBP Services

 

  1. FDA facilities registration & Agent services
  2. FDA compliant labeling and marketing information consultant services.
  3. FDA prior notice and CBP clearance services of imported shipments.

 

 

PHILIP NOGIAS Business Services giúp quý doanh nghiệp kinh doanh phân phối xuất nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm các thủ tục đăng ký để hợp pháp hóa các sản phẩm nhập khẩu và lưu thông trong thị trường Hoa Kỳ, tuân thủ các đạo luật chống khủng bố sinh học và theo các quy định của FDA và CBP. Các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

  1. Dịch vụ đại diện cho doanh nghiêp để đăng ký cơ sở kinh doanh với FDA
  2. Đăng ký và thiết kế nhãn hiệu theo tiêu chuẩn FDA
  3. Dịch vụ làm thủ tục hải quan cho hàng nhập khẩu vào Mỹ, và khai báo FDA cho ngành hàng thực phẩm hoặc mỹ phẩm…