Great Plates Delivered

California cung cấp miễn phí thức ăn ngày 3 bữa cho những vị cao niên đủ điều kiện

Trong cuộc họp báo ngày Thứ Sáu, 24 Tháng Tư, Thống đốc Gavin Newsom tuyên bố khởi động chương trình “Restaurants Deliver: Home Meals for Seniors” cung cấp thức ăn miễn phí cho những vị cao niên đủ điều kiện. Thống đốc cho biết ngoài việc cung cấp thức ăn ngày ba buổi, bảy ngày một tuần cho các vị cao niên, chương trình này còn tạo việc làm cho các nhân viên tại những nhà hàng tham gia.

Chương trình giúp cho

Người cao niên

Các vị cao niên thuộc diện dễ bị nhiễm bệnh hay có hệ miễn nhiễm yếu, và có thu nhập dưới 600% mức nghèo khó của liên bang, sẽ được tài trợ $66/ngày theo các phần ăn như sau: $16/bữa sáng, $17 bữa trưa, và $28 bữa tối.
Quý vị cao niên muốn biết mình có đủ điều kiện hay không xin gọi số 211 hoặc click vào vào nút dưới đây.
Ngoài việc trợ giúp thực phẩm, tiểu bang còn có đường dây điện thoại “Friendship Line” Số 1-888-670-1360 hỗ trợ tinh thần các vị cao niên sống cô đơn hoặc trong tình trạng cô độc. Bất cứ ai dù cần hỗ trợ tinh thần hoặc cảm xúc, hoặc chỉ muốn gọi vào để giải tỏa nỗi âu lo đè nặng đều được đón nhận.
Quý vị cao niên muốn biết mình có đủ điều kiện hay không xin gọi số 211 hoặc click vào nút dưới đây.

Người bán đồ ăn

GREAT PLATES DELIVERED hỗ trợ những người cung cấp thực phẩm địa phương bị ảnh hưởng vì bệnh dịch có thể thuê người để hoạt động trở lại, có thể bao gồm:

  • Restaurant / Nhà hàng
  • Local farm / Trang trại 
  • Caterer / Tiệm đồ ăn
  • Food kitchen / Bếp ăn

Những người cung cấp thực phẩm có thể ghi danh tại đây

Ngoài ra, nếu quý vị là nhà hàng và cần chúng tôi (SV SBDC) giúp MIỄN PHÍ cố vấn kinh doanh các lãnh vực khác như vay tiền, trợ giúp tài chánh từ SBA, hoặc  tiếp thị, … thì ghi danh ở đây

[contact-form-7 id="2234" title="Subscribe Email"]

Thống đốc Gavin Newsom tuyên bố: “Đây không phải chỉ là chuyện các bữa ăn. Đây là tình liên đới giữa con người. Đây là khi nhân viên giao thực phẩm đến nhà, giao tiếp với người nhận và biết được tình trạng cuộc sống của họ.”

Chương trình này bắt đầu ngay ngày hôm nay.

Cơ Quan Quản Trị Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) trả 75% chi phí chương trình này. Phần còn lại, tiểu bang trả 3/4 và địa phương 1/4.

Các vị cao niên hội đủ điều kiện sẽ được tài trợ $66/ngày theo các phần ăn như sau: $16/bữa sáng, $17 bữa trưa, và $28 bữa tối.

Tiêu chuẩn để gia nhập chương trình là người cao niên phải thuộc diện dễ bị nhiễm bệnh hay có hệ miễn nhiễm yếu, và có thu nhập dưới 600% mức nghèo khó của liên bang.

Chính quyền quận hạt sẽ xác định những ai đạt tiêu chuẩn.

Các nhà hàng có thể ghi danh với tiểu bang để tham gia vào chương trình.

Đây là một sự hỗ trợ giúp các nhà hàng bị ảnh hưởng nặng vì bệnh dịch có thể thuê người để hoạt động trở lại.

Quý vị cao niên muốn biết mình có đủ điều kiện hay không xin gọi số 211 hoặc vào trang mạng sau Home meals for seniors

Ngoài việc trợ giúp thực phẩm, tiểu bang còn có đường dây điện thoại “Friendship Line” hỗ trợ tinh thần các vị cao niên sống cô đơn hoặc trong tình trạng cô độc.

Số điện thoại là 1-888-670-1360.

Bất cứ ai dù cần hỗ trợ tinh thần hoặc cảm xúc, hoặc chỉ muốn gọi vào để giải tỏa nỗi âu lo đè nặng đều được đón nhận.

Bà Kim McCoy Wade, giám đốc cơ quan phụ trách người cao niên tiểu bang, tuyên bố: “Chúng ta không chấp nhận sự cô đơn. Cô đơn là một mối đe dọa cho sức khỏe cá nhân và cộng đồng.”

(Theo Nhật báo Người Việt)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *