FDA Agent

PHLIP NOGIAS Business Service cung cấp dịch vụ đại diện cho cơ sở nước ngoài để làm đầu mối liên lạc và làm cầu nối cung cấp toàn bộ thông tin của cơ sở với cơ quan FDA để thực hiện thủ tục đăng ký FDA và cập nhật cho FDA các thông tin mới nhất về hoạt động của cơ sở và thông tin cho cơ sở những nội dụng để chuẩn bị cho việc nhân viên FDA đi thị sát cơ sở ở nước ngoài. Gói hợp đồng dịch vụ trong thời gian 2 năm.