Marketing Automation Services (MAS)

Marketing automation refers to software platforms and technologies designed for marketing departments and organizations to more effectively market on multiple channels online and automate repetitive tasks.

PHILIP NOGIAS Marketing Automation Services help the clients to effectively manage their automated marketing activities at high ROI (Return of Investment) by creating chains of conditional elements, which is triggered by changes that occur within other telecom and web services. The result is increasing the customer response and conversion rate and sales increase.

  • Carefully preparing the automated marketing smart scripts with many scenarios and context to attract more traffics.
  • Good content on their landing pages or for their channels on social networks by preparing in details from concept idea, script, material, editing, and technical support to reach our customer’s target viewers.
  • Automated following up and effectively taking care to create the Awareness, Suspects, Prospects, … and Customers.
Dịch vụ Tiếp Thị Tự Động - PHILIP NOGIAS MAS

Want to test our PHILIP NOGIAS MAS (Marketing Automation Services)
Hãy nhập email và mobile phone để thử nghiệm dịch vụ Tiếp Thị Tự Động PHILIP NOGIAS MAS 

Dịch vụ Tiếp Thị Tự Động – PHILIP NOGIAS MAS (Marketing Automation Services) hay còn gọi là dịch vụ Tự Động Hóa việc Tiếp Thị và Chăm sóc Khách Hàng (CRM), sử dụng các công nghệ tự và nền tảng tự động hóa một cách hiệu quả cho các hoạt động quảng cáo, thu hút người quan tâm, sàng lọc và tự động chăm sóc một cách liên tục và bền bỉ để biến một người quan tâm dần trở thành khách hàng tiềm năng, rồi khách hàng, và khách hàng thân thuộc và gia tăng kinh doanh.

Để hệ thống hoạt động hiệu quả cần chuẩn bị nhiều chi tiết:

  • Nền tảng tự động với chức năng đa dụng, nhu trình Chatbot và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tối tân cung cấp nhiều tính năng linh hoạt cho các chiến dịch chăm sóc khách hàng.
  • Chuẩn bị kịch bản  thông minh và chi tiết với nhiều tình huống và ngữ cảnh khác nhau.
  • Thiết kế các công cụ quảng cáo On-line Poster; Mẫu biểu, Email, MMS, SMS, .. cho Yelp; Facebook; Instagram, … để thu hút người quan tâm.
  • Tuần tự theo kịch bản chuẩn bị sẵn, tư động chăm sóc liên tục để dần biến người quan tâm trở thành khách hàng thân thiết qua rất nhiều biện pháp marketing và quảng cáo (về tâm lý kinh doanh) theo nguyên tắc tác đông liên tục để gia tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng và thúc đẩy thương vụ.