Immigration & Start-Up Services

There are 2 types of Immigration Services:

 • Employment Base (EB5) program for investor or non-immigration visa services thru the intracompany transferee (L1).
 • Personal Migration Services:
  • Counseling and implementation of procedures to sponsor relatives including Parents; Couple; Juvenile adolescent or adolescent or married; Siblings; Fiancée …
  • Applying for a green card for a US applicant in a fast, affordable way

Nhóm dịch vụ di trú chia làm 2: Một là dịch vụ cố vấn khởi nghiệp với mục đích di trú cho các nghiệp chủ doanh nghiệp; Hai là dịch vụ di trú cá nhân

  • Dịch vụ cố vấn đầu tư và di trú doanh nghiệp theo các chương trình Employment Base (EB5) và hoán chuyển nhân viên nội bộ (L1) cho nhân viên cao cấp quản trị doanh nghiệp.
  • Dịch vụ di trú cá nhân:
    • Cố vấn và thực hiện thủ tục bảo lãnh thân nhân gồm: Cha mẹ; Vợ/chồng; Con vị thành niên độc thân hoặc con thành niên hoặc có gia đình; Anh chị em; Hôn phu/hôn thê…
    • Thực hiện thủ tục xin thẻ xanh cho đương đơn đang ở tại Hoa Kỳ một cách nhanh gọn, với chi phí phải chăng