Individual Immigration

Individual Migration Services: Counseling and implementation of procedures to sponsor relatives including Parents; Couple; Juvenile adolescent or adolescent or married; Siblings; Fiancée … Or applying for a green card for a US applicant in a fast, affordable way.

Dịch vụ di trú cá nhân: Cố vấn và thực hiện thủ tục bảo lãnh thân nhân gồm: Cha mẹ; Vợ/chồng; Con vị thành niên độc thân hoặc con thành niên hoặc có gia đình; Anh chị em; Hôn phu/hôn thê… Thực hiện thủ tục xin thẻ xanh cho đương đơn đang ở tại Hoa Kỳ một cách nhanh gọn, với chi phí phải chăng.

  • Cố vấn và giải thích chi tiết theo hoàn cảnh đặc thù của từng khách hàng.
  • Tổ chức khoa học để hồ sơ mạnh nhất có thể theo luật và phù hợp quy định của sở di trú.
  • Quản lý và bàn giao đầy đủ hồ sơ để khách hàng lưu giữ khi yêu cầu.
  • Hướng dẫn cách thức và chuẩn bị tâm lý để khách hàng phỏng vấn visa thuận lợi.